สรุปกฎหมายพาณิชย์ 4

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 4
กฎหมายพาณิชย์ 4 หุ้นส่วน บริษัท หน่วยเน้น 2-8
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม Read the rest of this entry »

Advertisements

สรุปกฎหมายพาณิชย์ 3

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 3
ข้อสอบวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (หน่วยเน้น 1-5, 8-13) Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายพาณิชย์ 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 2
หน่วยเน้น หน่วยที่ 3, 7-8, 11, 12, 15

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบอัตนัย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายพาณิชย์ 1

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 1
หน่วยเน้น หน่วยที่ 2-3, 9-10, 12-13
เนื้อหาที่สามารถนำมาออกข้อสอบอัตนัย มี 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายแพ่ง 3

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก
หน่วยเน้น หน่วยที่ 1,2,5,6,9-13

เนื้อหาที่สามารถนำมาออกข้อสอบอัตนัย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »


สรุปกฎหมายแพ่ง 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายแพ่ง 2 หนี้ ละเมิด
เนื้อหาของกฎหมายแพ่ง 2 หน่วยเน้น หน่วยที่ 2,4,7,8,11,12,13 ที่นำมาออกข้อสอบอัตนัย มี 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »


กฎหมายอาญา 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
หน่วยเน้นของกฎหมายอาญา 2 ของเทอมนี้ หน่วยที่ 2,4,6,7,11,12
แบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ Read the rest of this entry »