สรุปกฎหมายพาณิชย์ 4

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายพาณิชย์ 4
กฎหมายพาณิชย์ 4 หุ้นส่วน บริษัท หน่วยเน้น 2-8
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม Read the rest of this entry »

Advertisements

กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(saveไว้เมื่อปี49 ขอขอบคุณเจ้าของนะคะ )
การประกอบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนบริษัท

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท
ในอดีตประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยห้างส่วนบริษัทใช้บังคับโดยตรง และ เท่าที่ค้นพบกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีเพียงกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งบัญญัติว่า Read the rest of this entry »


สรุปย่อกฎหมายพาณิชย์4

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา พาณิชย์ 4 ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนนะคะ(ขอขอบคุณ พี่ต้อย ชลบุรีค่ะ)
เรื่อง : สรุปย่อกฎหมายพาณิชย์4
หน่วยที่ 1 ลักษณะทั่วไปขององค์ธุรกิจและกิจการเจ้าของรายเดียว
1.1 วิสาหกิจกับองค์กรธุรกิจ
1.1.1 วิสาหกิจกับชีวิตประจำวัน
-องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งของโดยมีการวางแผนและมีความสืบเนื่อง เรียกรวมๆว่า”วิสาหกิจ” Read the rest of this entry »