เรื่อง : ขอคำตอบ สบัญญัติ 2 (1/50)

ตุลาคม 31, 2007

เรื่อง : ขอคำตอบ สบัญญัติ 2 (1/50)
ข้อ1. จัน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของอังคาร นำเจ้าหน้าที่เข้ายึดรถราคา 50000 บาท ของอังคาร ซึ่งได้จำนำไว้กับ พุธ และถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว แต่อังคารยังไม่ได้ไถ่ออก เจ้าหน้าที่ได้นำรถคันดังกล่าว ขายทอดตลาดตามคำพิพากษา พุธได้ยืนขอให้ชำระหนี้ก่อน แต่จันค้านว่าตนเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ศาลมีคำสั่งตามคำขอของพุธ
ท่านจงวินิจฉัย คำสั่งของศาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด Read the rest of this entry »

Advertisements

สรุปกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

ตุลาคม 30, 2007

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย
หน่วยเน้น หน่วยที่ 1,2,5,6,7,12,13
เนื้อหาของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ที่นำมาออกข้อสอบได้ มี 3 กลุ่มดังนี้ Read the rest of this entry »


การพิจารณาคดีล้มละลาย

ตุลาคม 30, 2007

แนวทางศึกษา กฎหมายล้มละลาย (ขอบคุณเจ้าของบทความขออภัยไม่ได้แจ้งชื่อ)
สรุป วิชา กฎหมายล้มละลาย

การพิจารณาคดีล้มละลาย
บทนิยาม (มาตรา 6)
คำว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” หมายความว่า “เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ ในทางจำนอง จำนำ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทำนองเดียวกับเจ้าหนี้จำนำ” Read the rest of this entry »