สรุปย่อกฎหมายระหว่างประเทศ

ตุลาคม 30, 2007

สรุปย่อกฎหมายระหว่างประเทศ ของคุณ pangloverung@hotmail.com Read the rest of this entry »

Advertisements

เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศภาคพิเศษ และ ซ่อม 2/48

ตุลาคม 30, 2007

เฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศภาคพิเศษ และ ซ่อม 2/48

จัดทำโดย ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล Read the rest of this entry »


ข้อสอบกฎหมายระหว่างประเทศ 1/50

ตุลาคม 30, 2007

ประเทศ ก.ทำสนธิสัญญา กับประเทศ ข. โดยที่ประเทศ ก.เป็นรัฐภาคี ทำอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ประเทศ ก.มีการนำเข้าสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ขัดกม.ภายใน และอนุสัญญาดังกล่าว
ถามว่าสนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้หรือไม่ ให้นำหลักมาตอบ Read the rest of this entry »